Home Aktualności Akcja biegowa „Rozbiegana Reda 2020”

Akcja biegowa „Rozbiegana Reda 2020”

0

Chcieliśmy państwu przedstawić nowy pomysł na aktywne spędzenie czasu. Zasady są proste, akcja trawa od 30.11.2020 r.do 30.12.2020 r. i polega na pokonywaniu kilometrów. Szczegóły w regulaminie oraz u referentów sportu MOSiR Reda

Maciej Paczkowski  maciej.paka@gmail.com  500-023-077

Bartłomiej Białobrodzki  bartekbialobrodzki@wp.pl  728-819-392

 

ROZBIEGANA REDA

Regulamin

 1. Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie.
 2. Celem organizacji akcji „Rozbiegana Reda” jest promowanie zdrowego stylu życia, promowanie współzawodnictwa sportowego w województwie pomorskim, upowszechnianie biegania w terenie.
 3. Pomiar biegu przeprowadzony będzie w sposób wirtualny tzn. że każdy uczestnik pokonuje wybrana przez siebie trasę i długość za pomocą aplikacji mierzącej czas oraz dystans biegu następnie przesyła do MOSiR Reda screena z aplikacji w telefonie. Na screenie ma być widoczny DYSTANS oraz DATA biegu. Sugerujemy skorzystanie z bezpłatnej aplikacji ENDOMONDO, która jest dostępna na wszystkie urządzenia mobilne.

Czas trwania akcji 30.11.2020 r.-30.12.2020 r.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do pokonania trasy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Zgłoszenie uczestnika do współzawodnictwa powinno zawierać: – scan wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA – zrzut ekranu z aplikacji sportowej (na którym widoczny będzie dzień pokonania trasy, dystans) wysłane na adres mailowy maciej.paka@gmail.com do dnia 30.12.2020r. z zapisem w treści maila „Rozbiegana Reda Imię i Nazwisko”.
 3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie, oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w „Rozbieganej Redzie” i że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w biegu oraz ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 4. Ogłoszenie wyników będzie opublikowane na stronie internetowej http://www.mosir.reda.pl/ oraz FB https://www.facebook.com/MOSIR.Reda dnia 31.12.2020 r.
 5. Organizator przeprowadzi klasyfikację w TRZECH Kategoriach -Kobiety, Mężczyźni oraz Dzieci do lat 16.Nagrodzi trzech najlepszych z każdej kategorii oraz wręczy wyróżnienia. O kolejności będzie decydować SUMA przebiegniętych kilometrów.
 6. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez MOSiR Reda, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez MOSiR Reda. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 8. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Maciej Paczkowski 500-023-077/ Bartłomiej Białobrodzki 728-819-392

13.Oświadczenia prosimy również odsyłać na skrzynkę mailowa :

maciej.paka@gmail.com

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów!!!!

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA-ROZBIEGANA REDA

 

 

 

 

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej  Aktualności
 

Zobacz też

IX Redzki Bieg

Dnia 23.09.2023 roku o godzinie 12.00 na terenie lasów Puszczy Darżlubskiej w Redzie odbył…