Home O Nas Historia MOSiRu

Historia MOSiRu

Centrum życia sportowego w Redzie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Został utworzony w 1976 r. zarządzeniem naczelnika miasta, a jego pierwszym dyrektorem został znany działacz LZS Eugeniusz Czapp. Zaczęto wówczas budowę niezbędnych obiektów: stadionu piłkarskiego z bieżnią, pomieszczenia pawilonu sanitarno-gospodarczego i kortów tenisowych. W pierwszym roku działalności MOSiR zorganizował tylko 5 imprez, ale w 1982 już 26, a wzięło w nich udział ponad 2500 osób. We wrześniu 1980 r. dyrektorem został Witold Sieg, a od 1983 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni Jerzy Conradi.

Comments are closed.