Home Obiekty MOSiR Kompleks boisk „Orlik 2012”

Kompleks boisk „Orlik 2012”

Dnia 15.12.2008 na obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Redzie o godz. 10.00 rozpoczęło się uroczyste otwarcie
kompleksu boisk Moje Boisko- Orlik 2012.
-Miasto Reda uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – 333.000zł
-Urzędu marszałkowskiego 333.000zł
wkład własny Miasta Redy 634.000zł
Łączny koszt inwestycji 1.300.000zł

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: V-ce Minister Sportu i
Turystyki – Adam Giersz, V-ce Minister Rolnictwa Kazimierz Plocke,V-ce Marszałek
Województwa Pomorskiego Mieczysław Strug, Wojewoda Pomorski Roman
Zaborowski, Starosta Wejherowski Józef Reszke, Z-ca Dyrektora
Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Maciej Kowalczuk,
Przewodniczący Rady Miasta Redy Kazimierz Okrój, Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński, V-ce Burmistrz Miasta Redy Janusz Molak, oraz
Dyrektor MOKSiR Jerzy Conradi. Boisko poświęcił Infułat Ks. Albin Potracki
Uroczystym otwarciem były rzuty karne wykonane przez :

– V-ce Ministra Sportu i Turystyki Pana Adama Giersza
– Wojewodę Pomorskiego Romana Zaborowskiego, oraz
– Przewodniczącego Rady Miasta Redy Kazimierza Okroja

Tym samym Reda uzyskała wspaniałe boiska: wielofunkcyjne tartanowe o wymiarach 33x18m (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), oraz boisko piłkarskie ze
sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30X60 m z szatniami i zapleczem socjalnym dla Instruktora Środowiskowego.
Od wtorku 16.12.2008r od godz 8.00 do 21.00 wszystkie boiska dla mieszkańców Redy będą udostępniane bezpłatnie włącznie ze sztucznym oświetleniem.
Godziny otwarcia kompleksu boisk ,,Orlik 2012″:
-od poniedziałku do piątku od godz.10.00 – 21.00
-soboty,niedziele i święta od godz.10.00 – 21.00
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Boisko wielofunkcyjnekort-ze-sztucznej-trawy-na-lodowisku-2012r