Świąteczne Biegi dla dzieci

Biegi dla dzieci odbędą się 19 grudnia (niedziela) na stadionie Lekkoatletycznym MOSiR-u Reda. Zapraszamy do zapisów na

https://elektronicznezapisy.pl/event/6608/strona.html

Koszt 10zł (płatny na miejscu)

Medal dla każdego uczestnika oraz słodki mikołajkowy upominek.

Biegi przeprowadzone zostaną w 6 kategoriach wiekowych, na następujących dystansach i w określonych godzinach:

 • kategoria do lat 4 ?bieg malucha? (bieg z rodzicem) ? ok 150 m, godz. 11:00
 • kategoria do lat 4 ?bieg malucha? (samodzielnie) ? ok 150 m, godz.11:10
 • kategoria 5-7 lat (roczniki od 2016 do 2014) ? ok 350 m, godz. 11:30
 • kategoria 8-9 lat (roczniki 2013-2012) ? 500 m, godz. 11:50
 • kategoria 10-12 lat (rocznik 2011-2009) ? ok. 1km, godz.12:10
 • kategoria 13-15 lat (roczniki od 2008-2006) ? 1,5 km  godz. 12:30

Regulamin :

REDZKI BIEG MALUCHA

I Cel

Promocja Miasta Reda, popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych,

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, oraz współzawodnictwa sportowego,

Prezentacja walorów krajoznawczych,

II Organizator

Urząd Miasta Reda ,Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie,

Kontakt: Kierownik Imprezy: Zbigniew Elwart, tel. 662 089 911 /MOSIR REDA/

III Termin i miejsce biegu

19.12.2021r. (niedziela), od godz. 11.00

Biuro zawodów, parking,miejsce Start/Meta :

Stadion Lekkoatletyczny,Łąkowa 59 84-240 Reda

IV Trasa biegu będzie prowadzić: Bieżnia LA

V. Kategorie i Dystanse oraz godzina Startu:

 • kategoria do lat 4 ?bieg malucha? (bieg z rodzicem) ? ok 150 m, godz. 11:00
 • kategoria do lat 4 ?bieg malucha? (samodzielnie) ? ok 150 m, ok. godz. 11:10
 • kategoria 5-7 lat (roczniki od 2016 do 2014) ? ok 350 m,ok. godz. 11:30
 • kategoria 8-9 lat (roczniki 2013-2012) ? 500 m, godz. 11:50
 • kategoria 10-12 lat (rocznik 2011-2009) ? ok. 1km, ok godz. 12:10
 • kategoria 13-15 lat (roczniki od 2008-2006) ? 1,5 km, ok. godz. 12:30

VI. Nagrody

Dla wszystkich uczestników  medal finishera oraz słodka nagroda

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy.

VIII Zgłoszenia do biegu:

Koszt Biegu 10zł ? rejestracja do dnia 18.12.2021r., Limit 60 os. Będzie możliwość zapisania w dniu zawodów w przypadku nieosiągniętego limitu zawodników. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 18.12.2021 r. na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/6608/strona.html oraz w dniu zawodów tj. 19.12.2021 r. w godz. 10.15 ? 10.45 Ewentualne zmiany danych osobowych w wykupionych pakietach startowych dokonywać można do dnia 18.12.2021r. Brak opłaty skutkuje usunięciem z listy startowej. Odbiór pakietów startowych i płatność będzie możliwy w biurze zawodów Reda MOSiR przy wejściu na stadion lekkoatletyczny od godz: 10:15 będzie można odbierać pakiety.

IX Uczestnictwo:

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się do biura zawodów z prawnym opiekunem i podpisać odbiór pakietu i oświadczenia :

Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy,

Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;,

Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

Więcej szczegółów u referenta ds. sportu

Macieja Paczkowskiego tel.500-023-077 / maciej.paka@gmail.com

 

Comments are closed.