Home Aktualności Mikołajkowe Biegi Dzieci

Mikołajkowe Biegi Dzieci

0

Zapisy

https://elektronicznezapisy.pl/event/9794.html

Koszt : 10 zł

Medal dla każdego uczestnika oraz słodki mikołajkowy upominek.

Biegi przeprowadzone zostaną w 6 kategoriach wiekowych, na następujących dystansach i w określonych godzinach:

 • kategoria do lat 4 „bieg malucha” (bieg z rodzicem) – ok 60 m, godz. 12:00
 • kategoria do lat 4 „bieg malucha” (samodzielnie) – ok 60 m, ok. godz. 12:10
 • kategoria 5-7 lat (roczniki od 2018 do 2016) – ok 100 m, ok. godz. 12:20
 • kategoria 8-9 lat (roczniki 2015-2014) – 200 m, godz. 12:30
 • kategoria 10-12 lat (rocznik 2013-2011) – ok. 400 m, ok godz. 12:40
 • kategoria 13-15 lat (roczniki od 2010-2008) – 600m, ok. godz. 12:50

 

Regulamin :

Mikołajkowe biegi dzieci

 

I Cel

Promocja Miasta Reda, popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych,

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, oraz współzawodnictwa sportowego,

II Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie

The North Event

Kontakt: Łukasz Domagała, tel. 792591376 /MOSIR REDA/

III Termin i miejsce biegu

10.12.2023r. (niedziela), od godz. 12.00

Należy pojawić się na 15 minut przed startem przy centrum zawodów (strefa start/meta)

IV Biuro zawodów, parking, miejsce Start/Meta :

Stadion Lekkoatletyczny, łąkowa 59 84-240 Reda

 V Trasa biegu :  Bieżnia LA

VI Kategorie i Dystanse oraz godzina Startu:

 • kategoria do lat 4 „bieg malucha” (bieg z rodzicem) – ok 60 m, godz. 12:00
 • kategoria do lat 4 „bieg malucha” (samodzielnie) – ok 60 m, ok. godz. 12:10
 • kategoria 5-7 lat (roczniki od 2018 do 2016) – ok 100 m, ok. godz. 12:20
 • kategoria 8-9 lat (roczniki 2015-2014) – 200 m, godz. 12:30
 • kategoria 10-12 lat (rocznik 2013-2011) – ok. 400 m, ok godz. 12:40
 • kategoria 13-15 lat (roczniki od 2010-2008) – 600m, ok. godz. 12:50

Podział na biegi dziewcząt i chłopców w danej kategorii będzie uzależniony od ilości chętnych.

VII Nagrody

Dla wszystkich uczestników  medal Finishera oraz słodka nagroda + nagrody za najlepsze przebranie

VIII Zgłoszenia do biegu:

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie za pośrednictwem serwisu elektronicznezapuisy.pl. Start jest płatny 10 zł. Limit 150 os.

IX Uczestnictwo:

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się  z prawnym opiekunem i podpisać  oświadczenie.

Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy,

Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;,

Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) do umieszczenia ewentualnej klasyfikacji na łamach strony www.mosir.reda.pl oraz Facebooku.

Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej  Aktualności
 

Zobacz też

Biegi dziecięce

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych udało się nam przeprowadzić drugą edycję listo…