Home Aktualności Listopadowe biegi dla dzieci

Listopadowe biegi dla dzieci

0

Zapraszamy redzkie dzieci do wzięcia udziału w dwóch biegach organizowanych przez MOSiR Reda. Pierwszy bieg już 10 listopada.

 

REGULAMIN

Listopadowe biegu dzieci i młodzieży

Koszt : Bieg  Bezpłatny

Medal dla każdego uczestnika oraz słodki upominek.

Biegi przeprowadzone zostaną w 6 kategoriach wiekowych, na następujących dystansach i w określonych godzinach:

 

 • Kategoria 3-4 lat (roczniki 2019-2020 ) bieg na 60 m z rodzicem – ok 17:00
 • Kategoria 5-6 lat (roczniki 2017-2018) bieg na 100 m – ok 17:10
 • Kategoria 7-8 lat (roczniki 2015-2016) bieg na 150 m – ok 17:20
 • Kategoria 9-10 lat (roczniki 2013-2014) bieg na 200m – ok. 17:30
 • Kategoria 11-12 lat (roczniki 2011-2012) bieg na 400 m – ok. 17:40
 • Kategoria 13-14 lat (roczniki 2009-2010) bieg na 600 m – ok. 17:50

Więcej szczegółów u referenta ds. sportu

Łukasz Domagała – 792 591 376

Zgłoszenia – info@lukaszdomagala.com

 

Regulamin :

Listopadowe biegu dzieci i młodzieży

I Cel

Promocja Miasta Reda, popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych,

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, oraz współzawodnictwa sportowego,

II Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie

Kontakt: Łukasz Domagała, tel. 792 591 376  /MOSIR REDA/

III Terminy i miejsce biegu

10.11.2023 (piątek) od godziny 17.00

24.11.2023 (piątek) od godziny 17.00

 

Należy pojawić się na 15 minut przed startem przy centrum zawodów (strefa start/meta)

IV Biuro zawodów, parking, miejsce Start/Meta :

Stadion Lekkoatletyczny, łąkowa 59 84-240 Reda

V Trasa biegu :  Bieżnia LA

VI Kategorie i Dystanse oraz godzina Startu:

 • Kategoria 3-4 lat (roczniki 2019-2020) bieg na 60 m z rodzicem – ok 17:00
 • Kategoria 5-6 lat (roczniki 2017-2018) bieg na 100 m – ok 17:10
 • Kategoria 7-8 lat (roczniki 2015-2016) bieg na 150 m – ok 17:20
 • Kategoria 9-10 lat (roczniki 2013-2014) bieg na 200m – ok. 17:30
 • Kategoria 11-12 lat (roczniki 2011-2012) bieg na 400 m – ok. 17:40
 • Kategoria 13-14 lat (roczniki 2009-2010) bieg na 600 m – ok. 17:50

Podział na biegi dziewcząt i chłopców w danej kategorii będzie uzależniony od ilości chętnych.

VII Nagrody

Dla wszystkich uczestników  medal Finishera oraz słodka nagroda.

VIII Zgłoszenia do biegu:

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie wysyłając e-mail na adres info@lukaszdomagala.com podając imię i nazwisko uczestnika oraz kategorię w której będzie brał udział  (np. Jan Kowalski kategoria 10-12 lat) do dnia 8.11.2023 (bieg pierwszy), 22.11.2023 (bieg drugi) r. Start jest bezpłatny. Limit 100 os. Będzie możliwość zapisania w dniu zawodów w przypadku nieosiągniętego limitu zawodników.

 

IX Uczestnictwo:

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się  z prawnym opiekunem i podpisać  oświadczenie.

Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy.

Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.

Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.

Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.

Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) do umieszczenia ewentualnej klasyfikacji na łamach strony www.mosir.reda.pl oraz Facebooku.

Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie.

 

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej  Aktualności
 

Zobacz też

Biegi dziecięce

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych udało się nam przeprowadzić drugą edycję listo…