Home Aktualności Finał XXIII Amatorskich Tenisowych Mistrzostw Polski

Finał XXIII Amatorskich Tenisowych Mistrzostw Polski

0

Zapraszamy na Finał XXIII Amatorskich Tenisowych Mistrzostw Polski

w Rodzinnych Deblach i Mikstach FAMILY Cup 24-25 sierpnia 2019 r.

– 24.08.2019 godz.10.00(sobota)weryfikacja i losowanie turnieju

10.15- rozpoczęcie turnieju deblowego meżczyzn

12.00 rozpoczecie turnieju deblowego kobiet i mixtów

-15.00 rozpoczęcie nowej kategorii rodzice i dziadkowie z dziećmi do lat 10 na małe pola

– 18.00- uroczyste otwarcie

– 20.00 – wieczór familijny w Pałacu Wieniawa w Rekowie Górnym koło Redy : losowanie nagród tylko dla obecnych na wieczorku.

25.08.2019 (niedziela)

10.00- gry półfinałowe i finałowe

– gry o trzecie miejsce

– zakończenie turnieju godz około 14.00

System rozgrywek – zgodnie z regulaminem Family Cup

Sędzia Naczelny: Jerzy Conradi

Miejsce rozgrywania XXIII finału –Korty MOSiR Reda i Hotel Wieniawa

Telefony kontaktowe : Jerzy Conradi 602306210

Zbigniew Elwart 662089911

Nagrody sportowe: dyplomy i puchary

Nagrody rzeczowe: wartość 7.000zł/w tym rower lub telewizor / – losowane

Serdecznie zapraszam

Dyrektor

Jerzy Conradi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

84-240 REDA UL.łĄKOWA 59

tel/fax0586783164

kom. 602306210

e-mail : mosir@mosir.reda.pl

www.mosir.reda.pl

Poniżej udostępniamy regulamin turnieju.

FAMILY CUP 2019 Mistrzostwa Polski

XXIII AMATORSKIE TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH

 DEBLACH i MIKSTACH

REDA 24-25 .08.2019

REGULAMIN

§ 1

Zawody Family Cup są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w Tenisie. Organizatorami zawodów są: Stowarzyszenie Family Cup, Wydawnictwo Family Cup oraz Redakcja portalu „Sportowy Styl”. Patronat – Polski Związek Tenisowy.

§ 2

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu rodzinnego oraz turniejów tenisowych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny.

§ 3

Zawody składają się z 9 eliminacji regionalnych, turnieju międzynarodowego oraz finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane w okresie maj – sierpień 2018, zaś finał 24 – 25 sierpnia 2019 r. w MOSiR REDA ul Łąkowa 59

§ 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Prawo uczestnictwa mają wszyscy tenisiści-amatorzy, bez ograniczeń wiekowych.

Amatorem jest każda osoba mająca powyżej 35 lat, a spośród młodszych – spełniająca następujące warunki:

 • osoba poniżej 19 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w roku

poprzedzającym zawody na końcowej rocznej liście PZT na miejscach od 1 do 100 włącznie,

 • osoba w wieku 19 – 35 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w ciągu 2 lat poprzedzających zawody na końcowych rocznych listach PZT na miejscu od 1 do 100 włącznie.  

2. Prawo startu uzyskuje się po zgłoszeniu się u organizatorów eliminacji regionalnych i wniesieniu opłaty startowej. Wysokość opłaty ustala właściwy organizator.

 • W finale ogólnopolskim Family Cup startują po 4 pary w deblu mężczyzn i mikście oraz 1 para w deblu kobiet z każdych zawodów eliminacyjnych, w tym ewentualnie pary Mistrzów Polski z poprzedniej edycji.

§ 5

Konkurencje zawodów:

1. Mikst (gra mieszana), w której w pierwszej kolejności mogą startować: małżeństwa, ojciec z córką, matka z synem, rodzeństwo, dziadek z wnuczką, babcia z wnukiem.

 • Debel (gra podwójna) mężczyzn, w której w pierwszej kolejności mogą startować: ojciec z synem, dziadek z wnuczkiem, dwaj bracia.
 • Debel (gra podwójna) kobiet, w której w pierwszej kolejności mogą startować: matka z córką, babcia z wnuczką, dwie siostry. Warunkiem przeprowadzenia tej konkurencji jest zgłoszenie się do turnieju regionalnego, co najmniej 4 par. Do turnieju ogólnopolskiego kwalifikują się zwyciężczynie zawodów regionalnych. Warunkiem przeprowadzenia finału ogólnopolskiego jest rozegranie turniejów deblowych kobiet w co najmniej 4 regionach.
 • Rodzic lub dziadkowie  z dzieckiem do lat 10 /gra na małe pola/

Jedna osoba może zgłosić się do dwu konkurencji – debla i miksta, a rodzina ma prawo startu w  trzech konkurencjach.

Począwszy od 2009 roku w turnieju mogą brać również udział rodziny w prostej linii a więc: teść, teściowa, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, synowa, zięć, kuzynka, kuzyn itp. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmują organizatorzy imprez – nasi partnerzy.

§ 6

Sposób przeprowadzania zawodów:

1. Zawody „Family Cup” są rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem sportowym PZT. W rozgrywkach regionalnych rozstawieniu podlegają w pierwszej kolejności finaliści z roku poprzedniego.

2. W zawodach regionalnych oprócz finałów o miejsca 1-2, rozegrane zostaną także spotkania o miejsca 3. Finaliści oraz zdobywca 3. miejsca kwalifikują się do finału ogólnopolskiego. O tym, kto będzie reprezentował region jako czwarty w czasie finału decyduje organizator. Może to być para, która zdobyła 4. miejsce, albo para wyłoniona w drodze losowania.

 • Prawo startu w finale bez konieczności udziału w eliminacjach mają mistrzowskie pary z poprzedniego roku przy zachowaniu zasady wymienionej w § 4 pkt. 3.
 • Jeśli w finale ogólnopolskim ze względów losowych nie może wystąpić jakaś para z eliminacji, prawo startu w finale ma para zajmujące kolejne miejsce w danej konkurencji. organizator regionalny ma prawo wytypować inną parę.
 • Organizator finału zobowiązany jest do zorganizowania turnieju pocieszenia, w którym biorą udział pary wyeliminowane w dwóch pierwszych rundach gier.
 • W eliminacjach regionalnych mecze rozpoczynają się od stanu 0:0 lub 2:2, zależnie od decyzji organizatora W finałach decyzje podejmuje
 • Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jeśli naruszył regulamin zawodów, np. złożył nieprawdziwe oświadczenie w sprawie klasyfikacji na listach rankingowych.

§ 7

Ogłoszenie wyników:

Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

§ 8

Nagrody:

 1. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody (dotyczy to zarówno eliminacji jak finału).

2.         Obecność par na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej pary nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana para.

§ 9

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach, w co najmniej trzech z czterech edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar fundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje.  Do tego rankingu liczy się udział rodziny w edycji pływackiej i w trzech pierwszych edycjach Family Cup w danym roku. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie (23 rok z rzędu w 2019 roku) wręczany w czasie ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim.

§ 10

Koszty udziału

 1. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).
 2. Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

§ 11

Protesty:

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:

 1. Zostanie złożony przed zakończeniem rozgrywek i ogłoszeniem końcowych wyników.
 2. Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 100 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

§ 12

Terminy i miejsca zawodów zostaną ustalone przez organizatorów regionalnych i podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej i radia oraz opublikowane w dwumiesięczniku „Sportowy Styl” i na stronie internetowej www.familycup.com.pl.

§ 13

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej  Aktualności
 

Zobacz też

Turniej Piłki Nożnej na zakończenie Ferii 2020

Dnia 26.01.2020 r. na Orliku odbył się turniej ,który zakończył akcje „Ferie na spor…