Home Aktualności Finał XXIII Amatorskich Tenisowych Mistrzostw Polski

Finał XXIII Amatorskich Tenisowych Mistrzostw Polski

0

Zapraszamy na Finał XXIII Amatorskich Tenisowych Mistrzostw Polski

w Rodzinnych Deblach i Mikstach FAMILY Cup 24-25 sierpnia 2019 r.

– 24.08.2019 godz.10.00(sobota)weryfikacja i losowanie turnieju

10.15- rozpoczęcie turnieju deblowego meżczyzn

12.00 rozpoczecie turnieju deblowego kobiet i mixtów

-15.00 rozpoczęcie nowej kategorii rodzice i dziadkowie z dziećmi do lat 10 na małe pola

– 18.00- uroczyste otwarcie

– 20.00 – wieczór familijny w Pałacu Wieniawa w Rekowie Górnym koło Redy : losowanie nagród tylko dla obecnych na wieczorku.

25.08.2019 (niedziela)

10.00- gry półfinałowe i finałowe

– gry o trzecie miejsce

– zakończenie turnieju godz około 14.00

System rozgrywek – zgodnie z regulaminem Family Cup

Sędzia Naczelny: Jerzy Conradi

Miejsce rozgrywania XXIII finału –Korty MOSiR Reda i Hotel Wieniawa

Telefony kontaktowe : Jerzy Conradi 602306210

Zbigniew Elwart 662089911

Nagrody sportowe: dyplomy i puchary

Nagrody rzeczowe: wartość 7.000zł/w tym rower lub telewizor / – losowane

Serdecznie zapraszam

Dyrektor

Jerzy Conradi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

84-240 REDA UL.łĄKOWA 59

tel/fax0586783164

kom. 602306210

e-mail : mosir@mosir.reda.pl

www.mosir.reda.pl

Poniżej udostępniamy regulamin turnieju.

FAMILY CUP 2019 Mistrzostwa Polski

XXIII AMATORSKIE TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH

 DEBLACH i MIKSTACH

REDA 24-25 .08.2019

REGULAMIN

§ 1

Zawody Family Cup są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w Tenisie. Organizatorami zawodów są: Stowarzyszenie Family Cup, Wydawnictwo Family Cup oraz Redakcja portalu „Sportowy Styl”. Patronat – Polski Związek Tenisowy.

§ 2

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu rodzinnego oraz turniejów tenisowych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny.

§ 3

Zawody składają się z 9 eliminacji regionalnych, turnieju międzynarodowego oraz finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane w okresie maj – sierpień 2018, zaś finał 24 – 25 sierpnia 2019 r. w MOSiR REDA ul Łąkowa 59

§ 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Prawo uczestnictwa mają wszyscy tenisiści-amatorzy, bez ograniczeń wiekowych.

Amatorem jest każda osoba mająca powyżej 35 lat, a spośród młodszych – spełniająca następujące warunki:

 • osoba poniżej 19 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w roku

poprzedzającym zawody na końcowej rocznej liście PZT na miejscach od 1 do 100 włącznie,

 • osoba w wieku 19 – 35 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w ciągu 2 lat poprzedzających zawody na końcowych rocznych listach PZT na miejscu od 1 do 100 włącznie.  

2. Prawo startu uzyskuje się po zgłoszeniu się u organizatorów eliminacji regionalnych i wniesieniu opłaty startowej. Wysokość opłaty ustala właściwy organizator.

 • W finale ogólnopolskim Family Cup startują po 4 pary w deblu mężczyzn i mikście oraz 1 para w deblu kobiet z każdych zawodów eliminacyjnych, w tym ewentualnie pary Mistrzów Polski z poprzedniej edycji.

§ 5

Konkurencje zawodów:

1. Mikst (gra mieszana), w której w pierwszej kolejności mogą startować: małżeństwa, ojciec z córką, matka z synem, rodzeństwo, dziadek z wnuczką, babcia z wnukiem.

 • Debel (gra podwójna) mężczyzn, w której w pierwszej kolejności mogą startować: ojciec z synem, dziadek z wnuczkiem, dwaj bracia.
 • Debel (gra podwójna) kobiet, w której w pierwszej kolejności mogą startować: matka z córką, babcia z wnuczką, dwie siostry. Warunkiem przeprowadzenia tej konkurencji jest zgłoszenie się do turnieju regionalnego, co najmniej 4 par. Do turnieju ogólnopolskiego kwalifikują się zwyciężczynie zawodów regionalnych. Warunkiem przeprowadzenia finału ogólnopolskiego jest rozegranie turniejów deblowych kobiet w co najmniej 4 regionach.
 • Rodzic lub dziadkowie  z dzieckiem do lat 10 /gra na małe pola/

Jedna osoba może zgłosić się do dwu konkurencji – debla i miksta, a rodzina ma prawo startu w  trzech konkurencjach.

Począwszy od 2009 roku w turnieju mogą brać również udział rodziny w prostej linii a więc: teść, teściowa, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, synowa, zięć, kuzynka, kuzyn itp. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmują organizatorzy imprez – nasi partnerzy.

§ 6

Sposób przeprowadzania zawodów:

1. Zawody „Family Cup” są rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem sportowym PZT. W rozgrywkach regionalnych rozstawieniu podlegają w pierwszej kolejności finaliści z roku poprzedniego.

2. W zawodach regionalnych oprócz finałów o miejsca 1-2, rozegrane zostaną także spotkania o miejsca 3. Finaliści oraz zdobywca 3. miejsca kwalifikują się do finału ogólnopolskiego. O tym, kto będzie reprezentował region jako czwarty w czasie finału decyduje organizator. Może to być para, która zdobyła 4. miejsce, albo para wyłoniona w drodze losowania.

 • Prawo startu w finale bez konieczności udziału w eliminacjach mają mistrzowskie pary z poprzedniego roku przy zachowaniu zasady wymienionej w § 4 pkt. 3.
 • Jeśli w finale ogólnopolskim ze względów losowych nie może wystąpić jakaś para z eliminacji, prawo startu w finale ma para zajmujące kolejne miejsce w danej konkurencji. organizator regionalny ma prawo wytypować inną parę.
 • Organizator finału zobowiązany jest do zorganizowania turnieju pocieszenia, w którym biorą udział pary wyeliminowane w dwóch pierwszych rundach gier.
 • W eliminacjach regionalnych mecze rozpoczynają się od stanu 0:0 lub 2:2, zależnie od decyzji organizatora W finałach decyzje podejmuje
 • Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jeśli naruszył regulamin zawodów, np. złożył nieprawdziwe oświadczenie w sprawie klasyfikacji na listach rankingowych.

§ 7

Ogłoszenie wyników:

Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

§ 8

Nagrody:

 1. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody (dotyczy to zarówno eliminacji jak finału).

2.         Obecność par na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej pary nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana para.

§ 9

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach, w co najmniej trzech z czterech edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar fundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje.  Do tego rankingu liczy się udział rodziny w edycji pływackiej i w trzech pierwszych edycjach Family Cup w danym roku. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie (23 rok z rzędu w 2019 roku) wręczany w czasie ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim.

§ 10

Koszty udziału

 1. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).
 2. Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

§ 11

Protesty:

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:

 1. Zostanie złożony przed zakończeniem rozgrywek i ogłoszeniem końcowych wyników.
 2. Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 100 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

§ 12

Terminy i miejsca zawodów zostaną ustalone przez organizatorów regionalnych i podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej i radia oraz opublikowane w dwumiesięczniku „Sportowy Styl” i na stronie internetowej www.familycup.com.pl.

§ 13

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej  Aktualności
 

Zobacz też

Bieg Charytatywny Dla Madzi

W niedzielne popołudnie (20 października) w Redzie odbył się charytatywny bieg dla Magdy G…