Akcja biegowa „Rozbiegana Reda II”

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji „Rozbiegana Reda”

Akcja trwa od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. Jest skierowana do wszystkich miłośników ruchu, każdy sam decyduję ile kilometrów pokona w jakim czasie i miejscu. Więcej szczegółów w regulaminie oraz u referentów.

ROZBIEGANA REDA II

Regulamin

1. Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie.

2. Celem organizacji akcji ?Rozbiegana Reda? jest promowanie zdrowego stylu życia, promowanie współzawodnictwa sportowego w województwie pomorskim, upowszechnianie biegania w terenie.

3. Pomiar biegu przeprowadzony będzie w sposób wirtualny tzn. że każdy uczestnik pokonuje wybrana przez siebie trasę i długość za pomocą aplikacji mierzącej czas oraz dystans biegu następnie przesyła do MOSiR Reda screena z aplikacji w telefonie. Na screenie ma być widoczny DYSTANS oraz DATA biegu. Sugerujemy skorzystanie z bezpłatnych aplikacji na wszystkie urządzenia mobilne.

Czas trwania akcji 1.12.2021 r.-31.12.2021 r.

4. Uczestnik zobowiązany jest do pokonania trasy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

5. Zgłoszenie uczestnika do współzawodnictwa powinno zawierać: – scan wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA-ROZBIEGANA REDA – zrzut ekranu z aplikacji sportowej (na którym widoczny będzie dzień pokonania trasy, dystans) wysłane na adres mailowy maciej.paka@gmail.com/bartekbialobrodzki@wp.pl z zapisem w treści maila ?Rozbiegana Reda Imię i Nazwisko?.

Aktywności należy wysyłać systematycznie z odpowiednim podziałem tygodni wyznaczonym przez organizatora.

aktywności zarejestrowaną od 1 grudnia należy wysłać najpóźniej do 5 grudnia do godziny 24:00,a później kolejno do 12 grudnia ,19 grudnia ,26 grudnia oraz ostatni 31 grudnia do godzina 24:00

6. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie, oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w ?Rozbieganej Redzie? i że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w biegu oraz ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.

7. Ogłoszenie wyników będzie opublikowane na stronie internetowej http://www.mosir.reda.pl/ oraz FB https://www.facebook.com/MOSIR.Reda dnia 01.01.2022 r.

8. Organizator przeprowadzi klasyfikację w TRZECH Kategoriach -Kobiety, Mężczyźni oraz Dzieci do lat 16.Nagrodzi trzech najlepszych z każdej kategorii oraz wręczy wyróżnienia. O kolejności będzie decydować SUMA przebiegniętych kilometrów.

9. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez MOSiR Reda, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez MOSiR Reda. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

11. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Maciej Paczkowski 500-023-077/ Bartłomiej Białobrodzki 728-819-392

13.Oświadczenia prosimy również odsyłać na skrzynkę mailowa :

maciej.paka@gmail.com/ bartekbialobrodzki@wp.pl

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów!!!!

 

Comments are closed.