Home Aktualności Akcja SportGeneracja 2020 – odbędzie się 24.09.2020r. w Redzie.

Akcja SportGeneracja 2020 – odbędzie się 24.09.2020r. w Redzie.

0

O akcji

SportGeneracja to ogólnopolska idea realizowana od 2011 roku przez fundację Wychowanie przez Sport – do zabawy w sport i aktywność fizyczną zapraszamy dzieci.

Filar SportGeneracji stanowią masowe imprezy sportowe dla dzieci w wieku 10-12 lat. Początkiem rywalizacji jest bieg integracyjny, z udziałem wszystkich zgromadzonych uczniów wraz z zaproszonymi gwiazdami sportu.

Zaczynaliśmy w 3 województwach/lokalizacjach: Mazowieckim-Warszawa, Wielkopolskim-  Poznań oraz Pomorskim-Gdańsk. Od 2014 sukcesywnie zwiększaliśmy liczbę lokalizacji i byliśmy już we wszystkich województwach.

Chcemy ukazać i wykorzystać potencjał dyscypliny jaką jest Lekka Atletyka z naturalną potrzebą rywalizacji dzieci. 

Uczestnictwo dzieci w imprezach SportGeneracji jest zawsze bezpłatne.

Pomysłodawcą i organizatorem SportGeneracji jest Fundacja Wychowanie przez Sport.

Kontakt i dodatkowe informacje pod adresem: fundacja@wychowanieprzezsport.pl

Regulamin – Akcja SportGeneracja 2020

Cel imprezy:

Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizator:

Organizatorem cyklu imprez SportGeneracja, zwanych dalej Akcją, jest Fundacja Wychowanie przez Sport i WPS Projekt.

Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa

Termin, godzina, miejsce :

Akcja w roku 2020 prowadzona będzie w poniższych lokalizacjach  w Polsce:

 • Rypin – 10.09.2020: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie ul. Sportowa 41 87-500
 • Kartuzy – 17.09.2020: Miejski Ośrodek Sportu 83 – 300 Kartuzy ul. 3-go Maja 34
 • Starogard Gdański – 22.09.2020:OSiR, ul.Olimpijczyków Starogardzkich 1
 • Giżycko – 23.09.2020: Stadion MOSiR, ul. Moniuszki 5, 11-500
 • Reda – 24.09.2020 : Stadion MOSiR Reda, ul. Łąkowa 59
 • Lidzbark Warmiński – 30.09.2020: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Bartoszycka 24 11-100 
 • Kętrzyn – 1.10.2020: Stadion miejski ulica Chopina 20 lub ulica Bydgoska 20
 • Pelplin – 12.10.2020: Pelplińskie Centrum Sportu, Czarnieckiego 8, 83-130 
 • Brusy – 13.10.2020: Stadion Miejski, Kompleks Boisk “Moje Boisko ORLIK 2012” ul. Armii Krajowej 1 89-632
 • Chojnice – 15.10.2020: Stadion Miejski Chojniczanka, ul. Adama Mickiewicza 12, 89-600

Organizatorzy dopuszczają możliwość prowadzenia Akcji także w innych terminach. Istnieje możliwość dołączania do akcji nowych miejscowości.

Przebieg wydarzenia:

Udział w Akcji jest bezpłatny. Kierowana jest do dzieci szkół podstawowych klas IV, V i VI. Akcja prowadzona będzie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów lekkiej atletyki, dziennikarzy sportowych, organizatorów rekreacji sportowej.

Ramowy program wydarzenia*:

Godz. 9.00 – 9.30– przybycie ekip

godz. 9.30 – odprawa opiekunów ekip/szkół/klas

godz. 9.35 – rejestracja szkół, odbiór  koszulek przez opiekunów w biurze zawodów

godz. 10.00 –zakończenie rejestracji

godz. 10.00 – uroczyste otwarcie imprezy – powitanie ze sceny

godz. 10.05 – pokaz artystyczny na scenie

godz. 10.15- rozgrzewka przed biegiem integracyjnym

godz. 10.25- przejście dzieci na start biegu integracyjnego 

godz. 10.30 – start biegu integracyjnego ( dystans 600 m)

godz. 10.40- zakończenie biegu integracyjnego

godz. 10.45- spotkanie przed sceną wszystkich uczestników

godz. 10.50 – występ artystyczny

godz. 10.55- przejście dzieci na po szczególne konkurencje (biegi na 30 m IV klasy dziewczęta i chłopcy , biegi na 200 m V klasy dziewczęta i chłopcy, biegi na 30 m przez płotki VI klasy dziewczęta i chłopcy)

godz. 11.00 – rozpoczęcie rywalizacji na poszczególnych arenach lekkoatletycznych

godz. 11.20- spotkanie dzieci pod sceną – krótki występ artystyczny

godz.11.25- przejście dzieci na areny lekkoatletyczne – zmiana konkurencji (biegi na 30 m klasy V dziewczęta i chłopcy , biegi na 200 m  klasy VI , bieg dziewczęta i chłopcy i na 30 m przez płotki klasy IV dziewczęta i chłopcy

godz. 11.30 – rozpoczęcie rywalizacji na poszczególnych arenach lekkoatletycznych

godz. 11.50- spotkanie dzieci pod sceną – krótki występ artystyczny

godz. 11.55- przejście dzieci na areny lekkoatletyczne – zmiana konkurencji ( biegi na 30 m klasy VI dziewczęta i chłopcy , biegi na 200 m klasy IV dziewczęta i chłopcy na 30 m przez płotki klasy V dziewczęta i chłopcy

godz.12.00 – rozpoczęcie rywalizacji na poszczególnych arenach lekkoatletycznych

godz. 12.20- zakończenie udziału w „blokach konkurencji lekkoatletycznych”

godz. 12.25- spotkanie pod sceną -rozpoczęcie rywalizacji sztafet

godz.12:30 – rywalizacja sztafet  na dystansie 200 m – dziewczęta klasy IV, V, VI

godz.12.45- rywalizacja sztafet na dystansie 200 m – chłopcy IV, V, VI

godz. 13.00- podsumowanie imprezy, ogłoszenie wyników, dekoracja, losowanie nagród

godz. 13.15 – zakończenie imprezy.

Program minutowy imprezy może ulec zmianie ze względu na ilość uczestników.

Uczestnicy będą rywalizować  w 4 konkurencjach według podziału na kategorie wiekowe :

 1. biegi  na dystansie 30 m dziewcząt i chłopców
 2. biegi na dystansie 30 m przez płotki (bezpieczne piankowe o wys. ok 30-35cm) dziewcząt i chłopców klas IV,V i VI
 3. biegi na dystansie 200 m dziewcząt i chłopców klas IV, V i VI
 4. bieg sztafetowy na dystansie 200 m dziewcząt i chłopców klas IV, V i VI.

Każde dziecko otrzymuje koszulkę.

Dzieci rozpoczynają „przygodę lekkoatletyczną” od biegu integracyjnego na dystansie 600m.

Wszystkie dzieci po ukończeniu rywalizacji otrzymają pamiątkowy medal.

Po zakończeniu biegu integracyjnego rozpocznie się rywalizacja w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych (bieg sprinterski, bieg płotkarski i bieg na 200 m).

Nie będzie prowadzona klasyfikacja startujących. Organizator wyłoni jedynie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie pomiaru czasu w poniższych kategoriach wiekowych na następujących dystansach:

Klasy IV – 30m/30m przez płotki/200m/sztafety – dziewcząt i chłopców

Klasy V – 30m/30m przez płotki/200m/sztafety – dziewcząt i chłopców

Klasy VI – 30m/30m przez płotki/200m/sztafety – dziewcząt i chłopców.

Start do konkurencji sprinterskich (30m) odbywać się będzie z bloków startowych.

Dzieci do startu nie mogą używać obuwia specjalistycznego (kolce lekkoatletyczne).

Uczestnictwo:

Do udziału w Akcji mogą zgłaszać się Szkoły Podstawowe klasy IV-VI (uczniowie, którzy planowo realizują program nauczania. ). Limit Szkół Podstawowych na każdą lokalizację wynosi 8 z pełną reprezentacją (od 24 do 31 osób z każdej Szkoły Podstawowej).

Całkowity limit miejsc na każdą lokalizację wynosi 250 uczniów.

Przeprowadzona zostanie oddzielna rywalizacja dla klas IV, V i VI.

W biegu integracyjnym udział biorą wszyscy uczestnicy. Po przekroczeniu linii mety na każdego uczestnika czeka medal. W biegu nie wyłania się zwycięzcy, tempo biegu (spokojne) dyktowane jest przez gwiazdy sportu zaproszone na wydarzenie. W Biegu mogą wziąć udział również nauczyciele i opiekunowie.

Konkurencje:

 • Biegi na dystansie 30 m 

Klasy IV dziewcząt i chłopców, Klasy V dziewcząt i chłopców, Klasy VI dziewcząt i chłopców.

 • Biegi na dystansie 30 m przez płotki

Klasy IV dziewcząt i chłopców, Klasy V dziewcząt i chłopców, Klasy VI dziewcząt i chłopców.

 • Biegi  na dystansie 200 m

Klasy IV dziewcząt i chłopców, Klasy V dziewcząt i chłopców, Klasy VI dziewcząt i chłopców.

 • Biegi sztafetowe na dystansie 200m (osobno dziewczynki i chłopcy)

 Klasa IV: 4 dziewczynki i 4 chłopców,   klasa V: 4 dziewczynki i 4 chłopców, klasa VI: 4 dziewczynki i 4 chłopców.

Każde dziecko może wystartować w każdej konkurencji indywidualnej. W biegach sztafetowych biorą udział tylko pełne reprezentacje szkół (tj. min. 24 osoby).

Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zawieszenia lub przerwania akcji w danym mieście –wówczas istnieje możliwość wskazania innego miasta i obiektu sportowego do prowadzenia akcji pt. SportGeneracja.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Akcji.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, na których prowadzona jest Akcja oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń organizatorów oraz kierownictwa obiektów.
 4. Organizatorzy zalecają Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Akcji na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wypowiedzi, wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Akcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Wychowanie przez Sport.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających przebieg rywalizacji, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
 8. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
 11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 12. Organizator posiada ubezpieczenie OC oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy.

Zgłoszenia:

1.Szkoły dokonują zgłoszeń elektronicznych na adres fundacja@wychowanieprzezsport.pl od 2 września 2020 roku:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_SG_2020

 • Przesyłany formularz elektroniczny nie musi być z podpisem i pieczątką szkoły.
 • Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej dzień przed imprezą w danej lokalizacji.
 • Istnieje możliwość modyfikacji list startowych w dniu imprezy w biurze zawodów.
 • Ponieważ udział w Akcji biorą osoby niepełnoletnie, każdy z opiekunów przyprowadzający dzieci na Akcję, zobowiązany jest do posiadania listy uczestników i opiekunów z danej szkoły oraz pozostawienia jej w biurze zawodów wraz z pieczątką szkoły oraz pieczątka i podpisem dyrektora szkoły.

6. Zgłaszane w ramach rejestracji dane, w tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną Akcją oraz zgodę na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów przez Partnerów Akcji, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poz. 883.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu uniemożliwia Uczestnikowi start w Biegu.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej  Aktualności
 

Zobacz też

Harmonogram Mistrzostw Okręgu U12 i U14 oraz Festiwalu Sztafet 19.05.2021r.

Przedstawiamy Harmonogram Mistrzostw Okręgu U12 i U14 oraz Festiwalu Sztafet, które odbędą…