Home Sport Redzka Liga Baśki Kaszubskiej

Redzka Liga Baśki Kaszubskiej

Miłośnicy karcianych zmagań spotykają się cyklicznie od listopada do marca rywalizując o cenne punkty w klasyfikacji generalnej Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej. 18 turniejów we wtorkowe wieczory zawsze gromadzi przy stołach sporą grupę graczy.

baśka

 REGULAMIN

REDZKIEJ LIGI„ Baśki Kaszubskiej”

2017/2018r.

o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Redy Kazimierza Okroja

1.            Niniejszy regulamin określa:

♣       ogólne zasady organizacji turnieju

♣       udziału graczy w turnieju;

♣       punktacji w klasyfikacji generalnej.

2.            Organizatorem Redzkiej  Ligii ” Baśki Kaszubskiej ”  jest MOSiR Reda

         Liga trwa od 14.11.2017 r. do 27.03.2018 r. i składa się z cyklu  18   turniejów eliminacyjnych

         rozgrywanych we wtorki  o godz  18.00/ w sali widowiskowej MOSiR lub kawiarni /           

Daty turniejów :14,21,28  listopada ,5,12,19  grudnia 9, 16,23,30 stycznia , 6,13,20,27 lutego 6, 13,20, 27 marca  / zakończenie ligi /

3.            Turnieje eliminacyjne, o których mowa w punkcie 3 odbywają się  w sali widowiskowej MOSIR/lub kawiarni/  o godzinie 18.00

4.            O zmianie miejsca lub terminu turnieju eliminacyjnego zainteresowani ( dotychczas biorący udział w grze ) winni być powiadomieni telefonicznie przez organizatora.

5.            W zawodach mogą wziąć udział gracze, którzy znają zasady gry w Baśkę, zapoznali się z regulaminem turnieju oraz regulaminem gry w Baśkę, przestrzegają ustalonych zasad oraz zostali zapisani przez przedstawiciela organizatora na listę graczy.

6.            Zasady gry oraz punktację za wylicytowane kontrakty określa odrębny regulamin gry w Baśkę ustalony przez organizatora.

7.            Organizator nie zapewnia udziału w turnieju eliminacyjnym  graczom spóźnionym po18.00 oraz chwilowo nieobecnym podczas losowania

8.            Podczas jednego turnieju eliminacyjnego gracze rozgrywają partię składającą się z 80 rozdań,/stolik 5 osobowy 100/ rozdań/  w tym samym składzie osobowym, ustalonym przez organizatora.

9.            Najlepszych 5 graczy /przy stoliku 5osob/ lub 4/przy stoliku 4 osob/  turnieju eliminacyjnego z każdego stolika uzyskuje punkty

 -1 miejsce przy stoliku  7 punktów

– 2                                 5 punktów

-3                                  3punkty

-4                                  2 punkty

-5                                  2 punkt

Kolejność

10.        O miejscach  przy równej ilości punktów na koniec klasyfikacji  decydują małe punkty przy stoliku / gracze z 7    punktami, następnie z 5 .3,2,1 punktami.

11.        Turniej wygrywa gracz, który uzyskał w 16  turniejach eliminacyjnych najwyższą ilość punktów. Wręczenie pucharu dla zwycięzców  turnieju nastąpi podczas ostatniego turnieju 27.03. 2018r.

                                                                                                                               Organizator – MOSiR Reda

                                                                                                                              

 

Regulamin gry w karty podczas Turnieju :

 REDZKIEJ LIGI„ Baśki  Kaszubskiej”

o Puchar Przewodniczącego

Rady Miasta Redy

 

 

1.            Najstarszą kartą jest As ♣   AsAs♥ następnie  10 ♥ i kolejno Damy: Dama ♣ i D D i D karo

2.            Kontry mogą być w obie strony, to znaczy: młodzi – starym i starzy – młodym.

3.            Można 2 razy kontrować: kontra, rekontra

4.            Zola” ma pierwszeństwo przed „granem”.

5.            Wesele zawsze jest z Waletem , a jeżeli jest on u zgłaszającego wówczas z Waletem ♠  i kolejno z Waletem .

6.            Przy zolo , zolo du , gran i gran du obowiązują tylko 2 licytacje : kontra i rekontra bez boku i hirsch

7.            Przy równej ilości punktów w klasyfikacji ogólnej o wyższym miejscu decydują wyższe miejsca zajęte w poszczególnych turniejach .

8.            Są 2  „fele”:,  10 , oraz   1.

9.             Cicha” nie może być „rzucana”, tzn. taka, której nie można przegrać.

10.        Rozpoczynający grę pyta pozostałych co zgłaszają i jako ostatni zgłasza swoją odzywkę.

11.        Nie można dać kontry sobie samemu „na cichą”, ale można rekontrować

12.        Gra odbywa się na punkty naliczane zgodnie z zasadami punktacji.

13.        Gra odbywa się kartami organizatora.

14.        Wszystkie stoliki są ponumerowane.

15.        Zawodnicy przed rozpoczęciem turnieju losują numer gracza i zajmują miejsca zgodnie ze wskazaniem organizatora

16.        Komisja sędziowska może ukarać nieuczciwych graczy karą regulaminową.

17.        Kary regulaminowe wynoszą 50, 100, 200 punktów.

18.        Wysokość kary określa Komisja sędziowska w zależności od wylicytowanego kontraktu.

19.        W przypadku rezygnacji któregokolwiek z graczy Komisja sędziowska może powołać w jego miejsce innego zawodnika.

20.        Dopuszcza się gry w   5osób/100 rozdań w rundzie/

21.        Miejsce przy stoliku gracze ustalają między sobą poprzez wybranie z tali kart kolejno po jednej karcie. Gracz z najstarszą kartą wybiera miejsce jako pierwszy, a zanim w prawą stronę kolejno siadają pozostali gracze (wg starszeństwa kart obowiązującego w turnieju).

22.        W sprawach spornych i nieuregulowanych decyduje 3 ososbowa Komisja  powołana przez Dyrektora  MOSiR

                                                                                                                    Organizator

                                                                                                                     MOSIR REDA

 

 Zasady rozliczeń podczas Turnieju Karcianego

 

Punkty za wygraną

 

                                                normalna                              bez wyjścia             bez bitki

 

Młodzi                         2 punkty  WYGRYWAJĄCY         4 punktów                     6 punktów

Starzy                         1 punkty                                     2 punkty                      3 punktów

Wesele                        1 punkty                                     2 punkty                      3 punktów

Cicha                         4 punktów

Przegrywający  otrzymują punkty minusowe tyle samo  ile  wygrywający

Zola                            15 punktów WYGRYWAJĄCY    po -5 PRZEGRYWAJĄCY

Zola du                     30 punktów                                  po -10

Gran                          15 punktów                                  po -5

Gran du                    30 punktów                                  po-10                                                           

1.      Każda kontra i  rekontra – zwiększa ilość punktów każdorazowo o 100 %

2.       Kontrakty przegrane liczone są po 15 pkt.

3.      „Wyjście” dla „starych” 27 punktów   i „młodych” wynosi 26 punktów.

4.      Gracze wyznaczają  lub losują  1 gracza do zapisania punktów

5.      Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się z regulaminem turnieju

6.      Organizator nie będzie dopuszczał  do turnieju osoby będące  pod wpływem alkoholu i zachowujące się wulgarnie i przeszkadzające w rozegraniu turnieju.

                                                                                                                    Organizator

                                                                                                                     MOSIR REDA

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                      Jerzy Conradi