Home Sport Redzka Liga Baśki Kaszubskiej

Redzka Liga Baśki Kaszubskiej

Miłośnicy karcianych zmagań spotykają się cyklicznie od listopada do marca rywalizując o cenne punkty w klasyfikacji generalnej Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej. 18 turniejów we wtorkowe wieczory zawsze gromadzi przy stołach sporą grupę graczy.

baśka

REGULAMIN
REDZKIEJ LIGI„ Baśki Kaszubskiej”
2016/2017r.
o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Redy
z okazji 50 Lecia Miasta Redy i 40 lecia MOSiR Reda
1.
Niniejszy regulamin określa:
ogólne zasady organizacji turnieju
udziału graczy w turnieju;
punktacji w klasyfikacji generalnej.
2.
Organizatorem Redzkiej
Ligii ” Baśki Kaszubskiej ”
jest MOSiR Reda
Liga trwa od 15.11.2016r. do 28.03.2017r. i składa się z cyklu 18 turniejów eliminacyjnych rozgrywanych we wtorki o godz 19.00/ w sali widowiskowej MOSiR lub kawiarni /
Daty turniejów :15,22,29 listopada ,6,13,20,grudnia 10, 17,24,31,stycznia , 7,14,21,28,lutego 7, 14,21, 28 marca
/ zakończenie ligi /
3.Turnieje eliminacyjne, o których mowa w punkcie 3 odbywają się
w sali widowiskowej MOSIR/lub kawiarni/o godzinie 19.00
4. O zmianie miejsca lub terminu turnieju eliminacyjnego zainteresowani ( dotychczas biorący udział w grze ) winni
być powiadomieni telefonicznie przez organizatora.
5. W zawodach mogą wziąć udział gracze, którzy znają zasady gry w Baśkę, zapoznali się z regulaminem turnieju
oraz regulaminem gry w Baśkę, przestrzegają ustalonych zasad oraz zostali zapisani przez przedstawiciela organizatora na
listę graczy.
6. Zasady gry oraz punktację za wylicytowane kontrakty określa odrębny regulamin gry w Baśkę ustalony przez
organizatora.
7. Organizator nie zapewnia udziału w turnieju eliminacyjnym
graczom spóźnionym po19.00 oraz chwilowo
nieobecnym podczas losowania
8. Podczas jednego turnieju eliminacyjnego gracze rozgrywają partię składającą się z 80
rozdań,/stolik 5 osobowy
100/ rozdań/
w tym samym składzie osobowym, ustalonym przez organizatora.
9. Najlepszych 5 graczy /przy stoliku 5osob/ lub 4/przy stoliku 4 osób/
turnieju eliminacyjnego z każdego stolika
uzyskuje punkty
-1 miejsce przy stoliku
7
punktów
– 2
5 punktów
-3
3punkty
-4
2
punkty
-5
2 punkt
Kolejność
10. O miejscach przy równej ilości punktów na koniec klasyfikacji decydują małe punkty przy stoliku / gracze z 7
punktami, następnie z 5 .3,2,1 punktami.
11. Turniej wygrywa gracz, który uzyskał w
16 turniejach eliminacyjnych najwyższą ilość punktów. Wręczenie pucharu dla zwycięzców
turnieju nastąpi podczas ostatniego turnieju 28.03. 2017r.Organizator – MOSiR Reda
Regulamin gry w karty podczas Turnieju :
REDZKIEJ LIGI„ Baśki
Kaszubskiej”
o Puchar Przewodniczącego
Rady Miasta Redy z okazji 50-Lecia
Miasta Redy i 40 lecia MOSiR Reda
1.
Najstarszą kartą jest
As
As
As
następnie
10
i kolejno Damy: Dama
i D
D
i
D karo
2.
Ko
ntry mogą być w obie strony, to znaczy: młodzi – starym i starzy – młodym.
3.
Można 2 razy kontrować: kontra, rekontra
4.
Zola” ma pierwszeństwo przed „granem”.
5.
Wesele zawsze jest z Waletem
, a jeżeli jest on u zgłaszającego wówczas z Waletem
i kolejno z
Waletem
.
6.
Przy zolo , zolo du , gran i gran du obowiązują tylko 2 licytacje :
kontra i rekontra bez boku i hirsch
7.
Przy równej ilości punktów w klasyfikacji ogólnej o wyższym miejscu decydują wyższe miejsca zajęte w
poszczególnych turniejach .
8.
Są 2
„fele”:
,
10
, oraz
1
0
.
9.
Cicha” nie może być „rzucana”, tzn. taka, której nie można przegrać.
10.
Rozpoczynający grę pyta pozostałych co zgłaszają i jako ostatni zgłasza swoją odzywkę.
11.
Nie można dać kontry sobie samemu „na cichą”, ale można rekontrować
12.
Gra odbywa się na punkty naliczane zgodnie z zasadami punktacji.
13.
Gra odbywa się kartami organizatora.
14.
Wszystkie stoliki są ponumerowane.
15.
Zawodnicy przed rozpoczęciem turnieju losują numer gracza i zajmują miejsca zgodnie ze wskazaniem
organizatora
16.
Komisja sędziowska może ukarać nieuczciwych graczy karą regulaminową.
17.
Kary regulaminowe wynoszą 50, 100, 200 punktów.
18.
Wysokość kary określa Komisja sędziowska w zależności od wylicytowanego kontraktu.
19.
W przypadku rezygnacji któregokolwiek z graczy Komisja sędziowska może powołać w jego miejsce
innego zawodnika.
20.
Dopuszcza się gry w
5osób/100 rozdań w rundzie/