Home Aktualności Redzka Liga Baśki Kaszubskiej-Sezon 2018/2019

Redzka Liga Baśki Kaszubskiej-Sezon 2018/2019

0

Miło nam jest poinformować że za 3 tygodnie czyli 6 listopada widzimy się na pierwszej rundzie zmagań Redzkiej Ligi Baski Kaszubskiej.

Liga trwa od 6.11.2018 r. do 26.03.2019 r. i składa się z cyklu  19   turniejów eliminacyjnych
rozgrywanych we wtorki  o godz  18.00/ w sali widowiskowej MOSiR lub kawiarni

Poniżej udostępniam regulamin rozgrywek i zapraszam do wzięcia udziału.Na najlepszych czekają puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miasta Redy p.Kazimierza Okroja i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p.Jerzego Conradi.

Wszelkie pytania i sprawy organizacyjne u prowadzącego ”Baśke Kaszubską”.

referent ds.sportu Paczkowski Maciej

tel.500-023-077

REGULAMIN
REDZKIEJ LIGI„ Baśki Kaszubskiej”
2018/2019r.
o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Redy
1.            Niniejszy regulamin określa:
♣       ogólne zasady organizacji turnieju
♣       udziału graczy w turnieju;
♣       punktacji w klasyfikacji generalnej.
2.            Organizatorem Redzkiej  Ligii ” Baśki Kaszubskiej ”  jest MOSiR Reda
Liga trwa od 6.11.2018 r. do 26.03.2019 r. i składa się z cyklu  19   turniejów eliminacyjnych
rozgrywanych we wtorki  o godz  18.00/ w sali widowiskowej MOSiR lub kawiarni /
Daty turniejów :6,13,20,27  listopada ,4,11,18  grudnia 8, 15,22,29 stycznia , 5,12,19,26 lutego 5, 12,19, 26 marca  / zakończenie ligi /
3.            Turnieje eliminacyjne, o których mowa w punkcie 3 odbywają się  w sali widowiskowej MOSIR/lub kawiarni/  o godzinie 18.00
4.            O zmianie miejsca lub terminu turnieju eliminacyjnego zainteresowani ( dotychczas biorący udział w grze ) winni być powiadomieni telefonicznie przez organizatora.
5.            W zawodach mogą wziąć udział gracze, którzy znają zasady gry w Baśkę, zapoznali się z regulaminem turnieju oraz regulaminem gry w Baśkę, przestrzegają ustalonych zasad oraz zostali zapisani przez przedstawiciela organizatora na listę graczy.
6.            Zasady gry oraz punktację za wylicytowane kontrakty określa odrębny regulamin gry w Baśkę ustalony przez organizatora.
7.            Organizator nie zapewnia udziału w turnieju eliminacyjnym  graczom spóźnionym po18.00 oraz chwilowo nieobecnym podczas losowania
8.            Podczas jednego turnieju eliminacyjnego gracze rozgrywają partię składającą się z 80 rozdań,/stolik 5 osobowy 100/ rozdań/  w tym samym składzie osobowym, ustalonym przez organizatora.
9.            Najlepszych 5 graczy /przy stoliku 5osob/ lub 4/przy stoliku 4 osob/  turnieju eliminacyjnego z każdego stolika uzyskuje punkty
-1 miejsce przy stoliku  7 punktów
– 2                                 5 punktów
-3                                  3punkty
-4                                  2 punkty
-5                                  2 punkt
Kolejność
10.        O miejscach  przy równej ilości punktów na koniec klasyfikacji  decydują małe punkty przy stoliku / gracze z 7    punktami, następnie z 5 .3,2,1 punktami.
11.        Turniej wygrywa gracz, który uzyskał w 17  turniejach eliminacyjnych najwyższą ilość punktów. Wręczenie pucharu dla zwycięzców  turnieju nastąpi podczas ostatniego turnieju 26.03. 2019r.

12.          Najstarszą kartą jest As ♣   As♠ As♥ następnie  10 ♥ i kolejno Damy: Dama ♣ i D ♠D ♥ i D karo
13.            Kontry mogą być w obie strony, to znaczy: młodzi – starym i starzy – młodym.
14.            Można 2 razy kontrować: kontra, rekontra
15.            „Zola” ma pierwszeństwo przed „granem”.
16.            Wesele zawsze jest z Waletem ♣, a jeżeli jest on u zgłaszającego wówczas z Waletem ♠  i kolejno z Waletem ♥.
17.            Przy zolo , zolo du , gran i gran du obowiązują tylko 2 licytacje : kontra i rekontra bez boku i hirsch
18.            Przy równej ilości punktów w klasyfikacji ogólnej o wyższym miejscu decydują wyższe miejsca zajęte w poszczególnych turniejach .
19.            Są 2  „fele”:,  10 ♣, oraz   10 ♠.
20.             „Cicha” nie może być „rzucana”, tzn. taka, której nie można przegrać.
21.        Rozpoczynający grę pyta pozostałych co zgłaszają i jako ostatni zgłasza swoją odzywkę.
22.        Nie można dać kontry sobie samemu „na cichą”, ale można rekontrować
23.        Gra odbywa się na punkty naliczane zgodnie z zasadami punktacji.
24.        Gra odbywa się kartami organizatora.
25.        Wszystkie stoliki są ponumerowane.
26.        Zawodnicy przed rozpoczęciem turnieju losują numer gracza i zajmują miejsca zgodnie ze wskazaniem organizatora
27.        Komisja sędziowska może ukarać nieuczciwych graczy karą regulaminową.
28.        Kary regulaminowe wynoszą 50, 100, 200 punktów.
29.        Wysokość kary określa Komisja sędziowska w zależności od wylicytowanego kontraktu.
30.        W przypadku rezygnacji któregokolwiek z graczy Komisja sędziowska może powołać w jego miejsce innego zawodnika.
31.        Dopuszcza się gry w   5osób/100 rozdań w rundzie/
32.        Miejsce przy stoliku gracze ustalają między sobą poprzez wybranie z tali kart kolejno po jednej karcie. Gracz z najstarszą kartą wybiera miejsce jako pierwszy, a zanim w prawą stronę kolejno siadają pozostali gracze (wg starszeństwa kart obowiązującego w turnieju).
33.        W sprawach spornych i nieuregulowanych decyduje 3 ososbowa Komisja  powołana przez Dyrektora  MOSiR
Organizator
MOSIR REDA

Zasady rozliczeń podczas Turnieju Karcianego

Punkty za wygraną

normalna                              bez wyjścia             bez bitki

Młodzi                         2 punkty  WYGRYWAJĄCY         4 punktów                     6 punktów
Starzy                         1 punkty                                     2 punkty                      3 punktów
Wesele                        1 punkty                                     2 punkty                      3 punktów
Cicha                         4 punktów
Przegrywający  otrzymują punkty minusowe tyle samo  ile  wygrywający
Zola                            15 punktów WYGRYWAJĄCY    po -5 PRZEGRYWAJĄCY
Zola du                     30 punktów                                  po -10
Gran                          15 punktów                                  po -5
Gran du                    30 punktów                                  po-10
1.      Każda kontra i  rekontra – zwiększa ilość punktów każdorazowo o 100 %
2.       Kontrakty przegrane liczone są po 15 pnkt
3.      „Wyjście” dla „starych” 27 punktów   i „młodych” wynosi 26 punktów.
4.      Gracze wyznaczają  lub losują  1 gracza do zapisania punktów
5.      Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się z regulaminem turnieju
6.      Organizator nie będzie dopuszczał  do turnieju osoby będące  pod wpływem alkoholu i zachowujące się wulgarnie i przeszkadzające w rozegraniu turnieju.
Organizator
MOSIR REDA
Dyrektor
Jerzy Conradi

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej  Aktualności
 

Zobacz też

Turniej Tenisowy 23.06.2019 Start:10:00

Wszystkich tenisistów oczekujących na  Turniej Tenisowy, który odbędzie się podczas Dni Re…