Home Aktualności FAMILY CUP 2019 XXIII TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH DEBLACH i MIKSTACH

FAMILY CUP 2019 XXIII TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH DEBLACH i MIKSTACH

0

FAMILY CUP 2019

XXIII TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH DEBLACH i MIKSTACH     

Reda po raz kolejny będzie gospodarzem finałowych rozgrywek w turnieju rangi mistrzowskiej. Będziemy rywalizować w kategoriach: debel męski,debel żeński,mikst oraz kategoria rodzic+dziecko do 10-tego roku życia.Zapraszamy wszystkich do kibicowania oraz śledzenia wyników w internecie.Wkrótce więcej informacji na stronie mosir.reda.pl i na facebooku @MOSIR.Reda

Poniżej regulamin rozgrywek:

REGULAMIN 

  § 1 Zawody Family Cup są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w Tenisie. Organizatorami zawodów są: Stowarzyszenie Family Cup,  

 § 2 Celem zawodów jest upowszechnienie sportu rodzinnego oraz turniejów tenisowych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny.  

 § 3 Zawody składają się z 5 eliminacji regionalnych, turnieju międzynarodowego oraz finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane w okresie maj – sierpień 2019 zaś finał 24-25 sierpnia w Redzie. 

§ 4 Warunki uczestnictwa: 1.     Prawo uczestnictwa mają wszyscy tenisiści-amatorzy, bez ograniczeń wiekowych. Amatorem jest każda osoba mająca powyżej 35 lat, a spośród młodszych – spełniająca następujące warunki: –     osoba poniżej 19 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w roku –  poprzedzającym zawody na końcowej rocznej liście PZT na miejscach od 1 do 100              włącznie, –  osoba w wieku 19 – 35 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w ciągu 2 lat poprzedzających zawody na końcowych rocznych listach PZT na miejscu od 1 do 100 włącznie.         2. Prawo startu uzyskuje się po zgłoszeniu się u organizatorów eliminacji regionalnych i wniesieniu opłaty startowej. Wysokość opłaty ustala właściwy organizator. 3.   W finale ogólnopolskim Family Cup startują po 4 pary w deblu mężczyzn i mikście oraz 1 para w deblu kobiet z każdych zawodów eliminacyjnych, w tym ewentualnie pary Mistrzów Polski z poprzedniej edycji.     

§ 5 Konkurencje zawodów: 1. Mikst (gra mieszana), w której w pierwszej kolejności mogą startować: małżeństwa, ojciec z córką, matka z synem, rodzeństwo, dziadek z wnuczką, babcia z wnukiem. 2.   Debel (gra podwójna) mężczyzn, w której w pierwszej kolejności mogą startować: ojciec z synem, dziadek z wnuczkiem, dwaj bracia. 3.   Debel (gra podwójna) kobiet, w której w pierwszej kolejności mogą startować: matka z córką, babcia z wnuczką, dwie siostry. Warunkiem przeprowadzenia tej konkurencji jest zgłoszenie się do turnieju regionalnego, co najmniej 4 par. Do turnieju ogólnopolskiego kwalifikują się zwyciężczynie zawodów regionalnych. Warunkiem przeprowadzenia finału ogólnopolskiego jest rozegranie turniejów deblowych kobiet w co najmniej 4 regionach. 4. Nowość : wprowadza się nowe kategorie j/w  pkt 1-3 dla osób niepełnosprawnych.Jedna osoba może zgłosić się do dwu konkurencji – debla i miksta, a rodzina ma prawo startu w  trzech konkurencjach.   Począwszy od 2009 roku w turnieju mogą brać również udział rodziny w prostej linii a więc: teść, teściowa, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, synowa, zięć, kuzynka, kuzyn itp. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmują organizatorzy imprez – nasi partnerzy. UWAGA! Z racji mniejszej niż zazwyczaj eliminacji – mistrzostw regionalnych w 2019 roku dopuszczamy możliwość udziału uczestników w dowolnej eliminacji, bez względu na miejsce zamieszkania.   

§ 6 Sposób przeprowadzania zawodów: 1. Zawody „Family Cup” są rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem sportowym PZT. W rozgrywkach regionalnych rozstawieniu podlegają w pierwszej kolejności finaliści z roku poprzedniego. 2. W zawodach regionalnych oprócz finałów o miejsca 1-2, rozegrane zostaną także spotkania o miejsca 3. Finaliści oraz zdobywca 3. miejsca kwalifikują się do finału ogólnopolskiego. O tym, kto będzie reprezentował region jako czwarty w czasie finału decyduje organizator. Może to być para, która zdobyła 4. miejsce, albo para wyłoniona w drodze losowania. 3.   Prawo startu w finale bez konieczności udziału w eliminacjach mają mistrzowskie pary z poprzedniego roku przy zachowaniu zasady wymienionej w § 4 pkt. 3. 4.   Jeśli w finale ogólnopolskim ze względów losowych nie może wystąpić jakaś para z eliminacji, prawo startu w finale ma para zajmujące kolejne miejsce w danej konkurencji. organizator regionalny ma prawo wytypować inną parę. 5.   Organizator finału zobowiązany jest do zorganizowania turnieju pocieszenia, w którym biorą udział pary wyeliminowane w dwóch pierwszych rundach gier. 6.   W eliminacjach regionalnych mecze rozpoczynają się od stanu 0:0 lub 2:2, zależnie od decyzji organizatora, w finale gra rozpoczyna się od stanu 0:0. 7.   Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jeśli naruszył regulamin zawodów, np. złożył nieprawdziwe oświadczenie w sprawie klasyfikacji na listach rankingowych. 

 § 7 Ogłoszenie wyników: Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po zakończeniu zawodów.   

 § 8 Nagrody: 1.              Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody (dotyczy to zarówno eliminacji jak finału). 2.       Obecność par na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej pary nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana para.  

§ 9 Uwaga:Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z pięciu edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie, biegi przełajowe) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar ufundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie  wręczany w czasie ogólnopolskiego finału.   
 § 10 Koszty udziału oraz ubezpieczenie:  1.  Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek). 2.    Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach. 3.  UWAGA: Każdy uczestnik zawodów ubezpiecza się we własnym zakresie i na własny koszt od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej (ubezpieczenie jest dobrowolne).

§ 11 Protesty: Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli: 1. Zostanie złożony przed zakończeniem rozgrywek i ogłoszeniem końcowych wyników. 2.   Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 50 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi). 

 § 12 Terminy i miejsca zawodów zostaną ustalone przez organizatorów regionalnych i podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej oraz na stronie internetowej www.familycup.pl.    

§ 13 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej  Aktualności
 

Zobacz też

Turniej Piłki Nożnej na zakończenie Ferii 2020

Dnia 26.01.2020 r. na Orliku odbył się turniej ,który zakończył akcje „Ferie na spor…